เทรด ex

“คนละครึ่ง” รอบเก็บตกให้ลงทะเบียนรอบ 2 ในวันที่ 10 พฤศจิกายน ที่จะถึงนี้

คนละครึ่ง

โครงการ คนละครึ่ง กระทรวงการคลัง เตรียมพร้อมเปิดโครงการให้ลงทะเบียนรอบ 2 อีกครั้งในวันที่ 10 พฤศจิกายนนี้ ซึ่งคาดว่ามีที่ว่างในการลงทะเบียนสิทธิถึง 1 ล้านสิทธิกันเลยทีเดียว ซึ่งการเปิดให้มีการลงทะเบียนคนละครึ่ง จำกัดจำนวนที่ 10 ล้านสิทธิในรอบแรก แต่ปรากฏว่า มีบางคนที่ได้ลงทะเบียนไปแล้ว แต่ไม่มาใช้สิทธิครั้งแรกตามที่กำหนด ทำให้จะถูกตัดสิทธิไป และจะทำให้มีการเปิดลงทะเบียนรอบ 2 เพื่อเข้ามาทดแทนคนที่ถูกตัดสิทธิไปนั้นเอง

คนละครึ่ง

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ฐานเศรษฐกิจ รายงานว่า นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ผู้ที่ไม่ยอมใช้สิทธิ คนละครึ่ง ครั้งแรกนั้น มีจำนวนมากถึง 1 ล้านคน จากทั้งหมด 10 ล้านคน ซึ่งคาดว่าการลงทะเบียนคนละครึ่งรอบ 2 ในวันที่ 10 พฤศจิกายนนี้ อาจจะให้สิทธิมากสุดถึง 1 ล้านสิทธิ เพื่อเข้ามาทดแทนคนที่ไม่ยอมใช้สิทธิ แต่ไม่ใช่การขยายโควตาเพิ่มขึ้น และมั่นใจว่า ระบบจะสามารถรองรับการลงทะเบียน 20 ล้านคนต่อวันได้แน่นอน

คำถามคาใจ? จากผู้ที่ไม่ใช้สิทธิคนละครึ่งที่ลงทะเบียนก่อนวันที่ 23 ต.ค.ที่ผ่านมา สามารถกลับมาลงทะเบียนใหม่ได้หรือไม่นั้น

คำตอบ คือ ประชาชนที่ไม่ใช้สิทธิในโครงการ “คนละครึ่ง”  ไม่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ ลงทะเบียนคนละครึ่งรอบ2 ได้อีก

เรื่องนี้ นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลังได้ออกมาให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้ว่า ประชาชนที่ ลงทะเบียนคนละครึ่ง ก่อนวันที่ 23 ตุลาคม 2563 และได้รับ SMS ยืนยันสิทธิแล้วขอให้ติดตั้งแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” รวมทั้งยืนยันตัวตนให้เรียบร้อย ซึ่งขั้นตอนการยืนยันตัวตนสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเองโดยง่าย และ จะต้องมีการใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563

คนละครึ่ง

โดยเมื่อท่านเติมงินจำนวนเท่าใดก็ได้ตามต้องการเข้าไปในแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ก็จะสามารถใช้สิทธิซื้อสินค้ากับผู้ประกอบการร้านค้าที่มีแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ที่เข้าร่วมโครการได้ทันที ซึ่งสามารถใช้จ่ายได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

หากไม่ใช้จ่ายภายใน 14 วัน นับจากวันถัดจากวันที่ได้รับ SMS แจ้งรับสิทธิ ท่านจะถูกตัดสิทธิและไม่สามารถ ลงทะเบียน คนละครึ่ง เข้าร่วมโครงการได้อีก

วัตถุประสงค์

 • เพื่อพื้นฟูเศรษฐกิจระดับฐานราก สำหรับผู้ประกอบการรายย่อยโดยเฉพาะกลุ่มหาบเร่ แผงลอย เพื่อให้มีรายได้จากการขายสินค้าเพิ่มขึ้น

วิธีดำเนินโครงการ

 • ประชาชนและร้านค้าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ผ่าน www.คนละครึ่ง.com ตามวันและเวลาที่กำหนด
 • เมื่อลงทะเบียนผ่านแล้ว ให้ดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชัน ดังนี้
 • ประชาชน ติดตั้งแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” เพื่อใช้จ่าย
 • ร้านค้า ติดตั้งแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” เพื่อรับชำระเงินจากการขายสินค้า
 • ประชาชนจะต้องใช้จ่ายเงิน ภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ตนได้รับ SMS แจ้งรับสิทธิหรือวันที่เปิดให้เริ่มใช้จ่ายตามโครงการ
 • ภาครัฐร่วมจ่ายค่าอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าทั่วไปผ่านฝ่ายของผู้ซื้อร้อยละ 50 ทั้งนี้ ไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน หรือไม่เกิน 3,000 บาท ต่อคนตลอดระยะเวลาโครงการ

ระยะเวลาดำเนินการ

 • ระยะเวลาโครงการ ตั้งแต่เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2563 (3 เดือน)

กำหนดการลงทะเบียน

 • ประชาชนลงทะเบียน 10 พ.ย.2563 เวลา 6.00 – 23.00 น.
 • ช่วงระยะเวลาใช้จ่าย 23 ต.ค – 31 ธันวาคม 2563 เวลา 6.00 – 23.00 น.

คุณสมบัติผู้ที่ลงทะเบียน

 • อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • สัญชาติไทย
 • ไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (*ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่สามารถข้าร่วมได้เนื่องจากมีการเพิ่มวงเงินใช้จ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแทน)
คนละครึ่ง

อย่างไรก็ตาม มี 4 เงื่อนไขสำคัญที่กำหนดให้ผู้เข้าร่วมโครงการต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หากไม่ปฏิบัติตามจะถูกตัดสิทธิ ดังนี้

 1. ผู้ได้รับสิทธิคนละครึ่ง ต้องใช้สิทธิภายใน 14 วัน นับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับข้อความสั้น (SMS) แจ้งว่า ได้รับสิทธิ หากไม่ใช้สิทธิภายในเวลาดังกล่าว จะถูกตัดสิทธิ และไม่สามารถลงทะเบียนได้อีก กรณีประชาชนลงทะเบียนสำเร็จก่อนวันเปิดให้ใช้สิทธิ์ 23 ตุลาคม 2563 ให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่เริ่มเปิดให้ใช้สิทธิ
 2. ห้ามนำเงินที่ได้จากคนละครึ่งไปซื้ สลากกินแบ่ง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ ยาสูบ และ บริการต่างๆ
 3. ห้ามผู้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง กระทำการใด ๆ ที่สร้างความเข้าใจผิด ต่อมาตรการ หรือ โครงการของรัฐ หรือ ก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการดำเนินโครงการฯ หรือ มาตรการอื่น ๆ ของรัฐ
 4. หากผู้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ไม่ปฏิบัติตาม หรือ ฝ่าฝืนหลักกณฑ์ หรือ เงื่อนไขของโครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องชดใช้ความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นให้แก่รัฐ ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ถึงการกระทำดังกล่าว โดยชดใช้ความเสียหาย ผ่านช่องทางที่กระทรวงการคลังกำหนด

โดยวันที่ 10 พฤศจิกายนนี้จะทราบผลแล้วว่า โดยคนที่ไม่ใช้จ่ายภายใน 14 วัน มีจำนวนเท่าไหร่ เพื่อจะนำยอดดังกล่าว มาเปิดลงทะเบียน คนละครึ่ง  อีกครั้ง แต่เรื่องวันว่าเมื่อไหร่ ขอทราบนโยบายก่อน ซึ่งยังไม่สรุปว่าจะเปิดลงทะเบียนรอบ 2 ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 อย่างไรก็ตามการเปิดลงทะเบียนรอบ 2 จะไม่เกินกลางเดือนพฤศจิกายนนี้แน่นอน

ลงโฆษณา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *